PŘEČTĚTE SI PŘÍBĚH SKLEPŮ MAŘATICE

POKLONA PŘEDKŮM 

VÍTEJTE VE VINOHRADECH

Vítejte na Slovácku, které chutná po víně a slanině, září pestrobarevnými kroji a ornamenty, zní houslemi a cimbálem a voní rozmarýnem.

Vítejte v královském městě Uherské Hradiště, které je právem nazýváno srdcem Slovácka.

Vítejte v kraji, kterému víno bylo sudičkou a po staletí formovalo pohostinnost zdejších obyvatel i jejich radost ze života.

Vítejte v místě, kudy již od časů Velké Moravy procházely dějiny naši země.

VÍTEJTE VE SKLEPÍCH

Vítejte v Mařaticích, kde se podle legend vyrábělo víno již pro sv. Cyrila a Metoděje i nedaleký poutní klášter na Velehradě.

Vítejte v jedinečném areálu měšťanských vinných sklepů, které si svého času oblíbily osobnosti našich dějin jako Joža Uprka, Alois Jirásek či Mikoláš Aleš.

Vítejte ve Sklepích Mařatice, kde propojením historických měšťanských sklepů vznikl unikátní sklepní labyrint o délce 250 metrů, s pěti výškovými úrovněmi a exkluzivními prostory (více).


ROTUNDA APOŠTOLŮ

PŘÍBĚH ROTUNDY APOŠTOLŮ

Rotunda apoštolů byla vybudována během rekonstrukce Sklepů Mařatice v roce 2019, aby vzdala hold vínu a jeho významu v životě každého křesťana.

Málokdo si dnes uvědomuje, jak mimořádné pocty se dostalo vínu během pozemského života Ježíše Krista a jak důležitou roli sehrává v Bibli a jednotlivých evangeliích. Víno bylo nejen úplně prvním zázrakem, který Kristus vykonal při návštěvě svatby v Káně Galilejské, ale stalo se také symbolem Kristovy krve, která se prolévá za nás všechny na odpuštění hříchů.

PROMĚNĚNÍ VODY VE VÍNO

Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte ty nádoby vodou!" I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal: "Teď z nich naberte a doneste správci hostiny!" Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno - nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli - zavolal si ženicha a řekl mu: "Každý člověk podává nejprve dobré víno, a teprve když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli." Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. (Jan 2:1-11)

POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ

Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: "Vezměte, jezte, toto jest mé tělo." Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: "Pijte z něho všichni. Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. Pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu s vámi pít kalich nový v království svého Otce." Potom zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu. (Matouš 26:26-30)

Rotundu apoštolů zdobí sochy všech dvanácti apoštolů, kterými jsou: Šimon, Petr, Jakub, Jan, Ondřej, Filip, Bartoloměj, Matouš, Tomáš, Jakub - syn Alfeův, Tadeáš, Šimon Kananejský a Jidáš Iškariotský. Každý z nich má v ruce pohár vína, jako připomínku Poslední večeře Páně. V druhé ruce svírá atribut, který připomíná jeho smrt. Nad všemi apoštoly se pak vznáší postava umučeného Ježíše Krista.

Nežli vstoupíte do Rotundy apoštolů, musíte nejdříve projít po sedmero schodech hříchů a sedmero schodech ctností. Tato malá pouť symbolizuje cestu lidského života, při které je každý z nás nejdříve pokoušen hříchy, aby po jejich překonání mohl vystoupat ke ctnostem. A poselství je ukryto také v cestě opačným směrem, která má připomenout, jak lehké je od ctností opět sestoupit k hříchům.

Proto pozvedněte poháry a připijte si na život, lásku, naději i dědictví otců, které nám bylo svěřeno, abychom jej ochránili, zvelebili a předali dalším generacím.

PŘÍBĚH 

JAK VZNIKL SKLEPNÍ LABYRINT

V předvečer letošních Slováckých slavností vína a otevřených památek se všichni milovníci dobrého vína a vinařských tradic dočkají mimořádné akce. Po několikaměsíční rekonstrukci se totiž slavnostně otevřou Sklepy Mařatice, výjimečný sklepní labyrint, který vznikl propojením tří historických měšťanských vinných sklepů Jahoda, Herman a SYNOT. Symbolické přestřižení pásky je naplánováno na pátek 6. září 2019 v 18 hodin, a to v samém srdci Vinohradské ulice v Uherském Hradišti.

"Uherské Hradiště má mimořádný genius loci, který mimo jiné pramení z bohaté vinohradnické a vinařské historie. Vždyť víno se zde pěstovalo již v období Velké Moravy a zažilo rozmach díky nedalekému velehradskému klášteru. Vinné sklepy v Mařaticích se staly nejen oblíbeným výletním místem měšťanů, ale také častým cílem cest řady slavných osobností. Všechny sem lákalo nejen kvalitní víno, ale také místní pohostinnost i stále živý folklor. A právě na tuto tradici se snažíme již několik let navázat. Také proto jsme před osmnácti lety iniciovali vznik Slováckých slavností vína a otevřených památek, také proto od roku 2008 pořádáme Putování Vinohradskou ulicí, a také proto jsme se před několika měsíci zahájili citlivou rekonstrukci několika vinných sklepů, které mají pomoci vrátit do tohoto mimořádně cenného areálu měšťanských vinných sklepů spokojené návštěvníky a milovníky vína," uvedl slovácký senátor a podnikatel Ivo Valenta.

O víkendu na víno do Mařatic

Sklepy Mařatice tak již od září nabídnou výjimečnou podívanou. Díky propojení třech vinných sklepů vzniklo v podzemí celkem 250 metrů sklepních chodeb, které jsou rozprostřeny v pěti výškových úrovních. Kromě krásně opravených vinných sklepů, které nabídnou zázemí pro tradiční i netradiční akce, svatby, oslavy, posezení s přáteli apod., se zde nejen obyvatelé Slovácka, ale také všichni přijíždějící turisté mohou těšit na pravidelný víkendový provoz.

"Všichni, kteří budou chtít posedět o víkendu v autentickém vinném sklepě u sedmičky dobrého vína, už nemusí do Polešovic či Blatnice, ale bude jim stačit navštívit vinný sklep Jahoda. Sklepy Mařatice tak znovu ožijí a vrátí samy sobě pověst místa, kam se chodilo nejen na procházky, ale také na večerní posezení u vína," uvedl senátorův bratr, podnikatel a místní obyvatel Miroslav Valenta.

Pocta předkům i biblickému vínu

Ve Sklepích Mařatice se návštěvníci mohou těšit na několik unikátních prostor.

"Víno bylo od nepaměti spojováno s křesťanskou vírou. Dokonce díky skutkům Ježíše Krista, kdy nejdříve proměnil vodu ve víno a pak víno označil za svou krev, která se prolévá za odpuštění hříchů, dal vínu zcela mimořádný, až mýtický význam. A právě proto vznikla v rámci Sklepů Mařatice také Rotunda apoštolů, která je inspirována Poslední večeří páně, a kterou zdobí sochy všech dvanácti apoštolů. Až na Jidáše je každý vyobrazen s kalichem vína a relikvií, která připomíná jeho mučednickou smrt," představuje jedno z největších lákadel Miroslav Valenta, který je současně autorem grafické předlohy dřevěných soch.

Do Rotundy apoštolů se vstupuje po speciálním schodišti, které symbolizuje často krkolomnou cestu lidských životů.

"Abyste vstoupili do Rotundy apoštolů, musíte nejdříve vystoupat po sedmero schodech, z nichž každý symbolizuje jeden ze smrtelných hříchů. Teprve pak vás čeká dalších sedm schodů, které naopak představují sedmero ctností. A tak, jak to v životě občas bývá, na člověka někdy čeká i cesta opačným směrem - tedy přes své ctnosti může propadnout až zpět k lidským hříchům," dodává v nadsázce Miroslav Valenta.

Jiné schodiště pak návštěvníkům pro změnu připomene biblické desatero přikázání.

"A protože nakonec vzniklo schodů jedenáct, nikoliv deset, připojili jsme i symbolické jedenácté přikázání - víno nenaředíš," říká s úsměvem Miroslav Valenta.

Uprostřed sklepního labyrintu pak vznikl poetický Sál předků, kterému dominuje především velký kruhový kovaný lustr a socha sv. Urbana, patrona vinařů.

"Chtěli jsme vzdát hold všem předkům, kteří po generace zachovávali a předávali dál vinařskou tradici, a díky nimž máme dnes na co navazovat," doplnil další pointu jednotlivých sklepních prostor Miroslav Valenta.

A pochopitelně ani ve Sklepích Mařatice nemůže chybět krásný archivní sklep s celkem 36 zamřížovanými boxy na víno, které pojmou až 15 tisíc láhví vína.


Skloubení historie a současnosti

Úcta k historii se ve Sklepích Mařatice úzce snoubí také s moderním pojetím. Příkladem je multimediální Přednáškový sklep, který vznikl rekonstrukcí vinného sklepa Herman. Ten nabídne velmi komfortní zázemí např. pro řízené degustace, firemní prezentace a další komorní akce. Kromě kvalitního Wi-Fi připojení budou moci návštěvníci využít také další vymoženosti moderní techniky, jako např. plazmové televize či systém ozvučení, ovládaný pomocí speciální mobilní aplikací.

"Naším cílem bylo vytvořit ve Sklepích Mařatice komfortní zázemí, které bude odpovídat potřebám zákazníků a 21. století. A věřím, že se nám to podařilo," dodal Miroslav Valenta.

Své trvalé zázemí získá také gastronomie, neboť např. ve vinném sklepě SYNOT jsou již přímo zabudovány stylové rautové stoly. Raritou bude také otevřené ohniště, které přímo vybízí nejen k romantickému posezení u plápolajícího ohně, ale také k přípravě gurmánských specialit.

Samozřejmostí jsou vynikající vína ze slovácké vinařské podoblasti, která jsou vyráběna jednou z nejmodernějších výrobních technologií v celé republice. Jejich rezidentním dodavatelem je rodinné vinařství Víno Zlomek & Vávra, které má za sebou již jedenáctiletou tradici.


Schodištěm přímo do vinohradu

Ten, kdo by si myslel, že tím paleta zajímavostí Sklepů Mařatice končí, je na omylu. Raritou je například mohutné vřetenové schodiště, které vytváří pro návštěvníky Sklepů Mařatice symbolickou zkratku z nejnižších pater sklepního labyrintu přímo na terasu mařatických vinohradů.

"Z terasy je pak neopakovatelný výhled na panorama Chřibů s majestátným hradem Buchlov, ale také na královské město Uherské Hradiště či někdejší správní centrum Velké Moravy. Tento pohled stojí za to a posezení na terase se jistě stane vítaným zpestřením pro všechny návštěvníky," přidává další lahůdku Miroslav Valenta.

Tím však investiční akce ve Sklepích Mařatice nekončí. Hned po slavnostech vína se rozjede rekonstrukce nadzemních objektů, které se postupně promění ve stylové ubytování.